Mätslingan 22, Täby, Sweden    +46 8 792 04 08
PRODUKTBESKRIVNING

Fuktkontrolls sorptionsavfuktare används för torkning av luft även vid låga temperaturer och lågt vatteninnehåll. Avfuktarna är utrustade med en patenterad, svensktillverkad adsorptionsrotor. Rotorn tål hög fuktighet och luftföroreningar samt är tvättbar. Fuktkontrolls sorptionsavfuktare återfinns bl.a. hos AstraZeneca, Fortum, SSAB och Svenska Försvaret.

FUNKTIONSBESKRIVNING

Sorptionsavfuktare är indelade i två luftzoner. I den ena luftzonen adsorberar rotorn fukt från processluften och torr luft lämnar aggregatet kontinuerligt. I den andra luftzonen, regenereringszonen, värms rotorn och den upptagna vattenångan förs bort som våtluft.

Vissa av aggregaten är försedda med en extra återvinningszon vilken höjer verkningsgraden samt reducerar energiförbrukningen och eventuellt efterkylningsbehov. Sorptionsavfuktning ger effektiv avfuktning även vid lufttemperaturer långt under fryspunkten. De flesta av Fuktkontrolls sorptionsavfuktare kan även utrustas med luftkyld kondensor för användning vid avfuktning av helt slutna utrymmen.

AGGREGATÖVERSIKT

Aggregat Datablad
DA-160
DA-210
DA-250
DA-320
DA-400
DA-450
DA-800
DA-1000
DA-2000
DA-3000
DA-3500
DA-4500
DA-6000
DA-8000
DA-13000
DA-19000
DA-27000

BACK